Mertelj, D., & Stanič, D. (2013). Republiško tekmovanje iz italijanščine kot drugega in kot tujega jezika: percepcija uspešnosti med osnovnošolci in dijaki. Vestnik Za Tuje Jezike, 5(1-2), 201–216. https://doi.org/10.4312/vestnik.5.201-216