Marinčič, K. (2021). Gregorju v spomin. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 11–12. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.11-12