Čepar, M. (2013). Rumjana Koneva: Ivan Šišmanov i obedinena Evropa. Vestnik Za Tuje Jezike, 5(1-2), 293–296. https://doi.org/10.4312/vestnik.5.293-296