Aksak, K., & Cubukcu, F. (2022). Primerjava strategij učenja angleškega besedišča pri dvojezičnih in večjezičnih učencih. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 197–223. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.197-223