Martič, M. (2022). Semantična prozodija v specializiranih besedilih: Primer slovenskih in angleških letnih poročil. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 7-26. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.7-26