Gajšt, N. (2023). Skladenjski prevodni premiki pri prevajanju določb v mednarodnih sporazumih iz angleščine v slovenščino na primeru enostavčnih povedi. Vestnik Za Tuje Jezike, 15(1), 117-135. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.117-135