Lazar, J. (2012). Vpliv povezovanja predmetnega pouka z nemščino na dvigovanje bralne motivacije. Vestnik Za Tuje Jezike, 4(1-2), 171-188. https://doi.org/10.4312/vestnik.4.171-188