Schlamberger Brezar, M. (2012). Meta Lah: Bralno razumevanje pri pouku tujega jezika – vloga tipa in avtentičnosti besedila. Journal for Foreign Languages, 4(1-2), 311–312. https://doi.org/10.4312/vestnik.4.311-312