Skubic, M. (2014). Dragocen prispevek k poznavanju kontrastivnosti med romanskim in slovanskim jezikovnim svetom. Journal for Foreign Languages, 6(1), 253–259. https://doi.org/10.4312/vestnik.6.253-259