Sárdi, K. (2015). “Parizu ni konca” Ustvarjanje literarnega mita: geokritični vidiki v delih Izgubljene generacije. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 17–26. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.17-26