Vaupot, S. (2015). Koherentnost diskurza v slovenščini in francoščini: vloga francoskih konektorjev pri prevajanju. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 57–69. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.57-69