Lovec, N. (2015). Primerjava slovenskega in italijanskega besednega reda v stavkih s tremi ali z dvema elementoma. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 87–101. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.87-101