Lah, M. (2015). »Med prakso sem spoznal, da sem študij dobro izbral« - evalvacija pedagoške prakse prve generacije študentov bolonjskega študija francoščine. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 289–304. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.289-304