Hirci, N. (2016). Ključna vloga praktičnega uposabljanja v visokošolskem izobraževanju: kaj prevajalska praksa nudi bodočemu prevajalcu?. Vestnik Za Tuje Jezike, 8(1), 23–40. https://doi.org/10.4312/vestnik.8.23-40