Kavalir, M. (2016). Učinki transferja pri absolutni in relativni rabi pridevnikov med slovenskimi študenti angleščine. Vestnik Za Tuje Jezike, 8(1), 75–98. https://doi.org/10.4312/vestnik.8.75-98