Šifrar Kalan, Šifrar K. (2016). Recenzija učbenika Diverso 1. Vestnik Za Tuje Jezike, 8(1), 265-268. https://doi.org/10.4312/vestnik.8.265-268