KACJAN, B.; JAZBEC, S. Phraseme und Sprichwörter in offiziellen Dokumenten des slowenischen Bildungssystems (Frazemi in pregovori v uradnih dokumentih slovenskega šolskega sistema). Vestnik za tuje jezike, [S. l.], v. 4, n. 1-2, p. 83–101, 2012. DOI: 10.4312/vestnik.4.83-101. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/Vestnik/article/view/2226. Acesso em: 3 jun. 2023.