Leskovec, Mojca. 2021. „Odnos učiteljev in učiteljic nemščine Do Slovnice Pri Pouku nemščine Kot Tujega Jezika Na Primeru Zunanjih Ocenjevalcev in Ocenjevalk Slovenske Mature“. Vestnik Za Tuje Jezike 13 (1):481-500. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.481-500.