Martič, Matjaž. 2022. “Semantična Prozodija V Specializiranih Besedilih: Primer Slovenskih in angleških Letnih poročil”. Vestnik Za Tuje Jezike 14 (1): 7-26. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.7-26.