Gajšt, Nataša. 2023. “Skladenjski Prevodni Premiki Pri Prevajanju določb V Mednarodnih Sporazumih Iz angleščine V slovenščino Na Primeru enostavčnih Povedi”. Vestnik Za Tuje Jezike 15 (1): 117-35. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.117-135.