Lenassi, Nives. 2012. „Attività Rivolte Allo Sviluppo E Al Consolidamento Della Competenza Metalinguistica nell’ambito dell’italiano Commerciale (Naloge Za Razvijanje in Utrjevanje Metajezikovne zmožnosti V Okviru Pouka Poslovnega Italijanskega Jezika)“. Vestnik Za Tuje Jezike 4 (1-2):227-42. https://doi.org/10.4312/vestnik.4.227-242.