Gajšt, Nataša. 2012. „Angleški Naklonski Glagoli in Polnopomenski Glagoli V Glagolskih Besednih Zvezah Z Naklonskimi Glagoli V »splošnih Prodajnih Pogojih«“. Vestnik Za Tuje Jezike 4 (1-2):243-60. https://doi.org/10.4312/vestnik.4.243-260.