Šifrar Kalan, Šifrar Kalan. 2016. “Recenzija učbenika Diverso 1”. Vestnik Za Tuje Jezike 8 (1): 265-68. https://doi.org/10.4312/vestnik.8.265-268.