Mezeg, A. (2021) „Apozicija v francoščini in slovenščini: Od teorije do rabe“, Vestnik za tuje jezike, 13(1), str. 51–65. doi: 10.4312/vestnik.13.51-65.