Leskovec, M. (2021) „Odnos učiteljev in učiteljic nemščine do slovnice pri pouku nemščine kot tujega jezika na primeru zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalk slovenske mature“, Vestnik za tuje jezike, 13(1), str. 481–500. doi: 10.4312/vestnik.13.481-500.