Leskovec, M. (2021) “Prima 1 in 2: učno gradivo za začetno učenje nemščine”, Vestnik za tuje jezike, 13(1), pp. 583–585. doi:10.4312/vestnik.13.583-585.