Šifrar Kalan, M. (2021) “Leksikalna razpoložljivost v semantični kategoriji »vsakodnevne dejavnosti« pri učencih španščine”, Vestnik za tuje jezike, 13(1), pp. 537–551. doi:10.4312/vestnik.13.537-551.