Markič, J. (2021) “O glagolskih perifrazah z gerundijem v romanu La Rambla paralela Fernanda Valleja”, Vestnik za tuje jezike, 13(1), pp. 227–241. doi:10.4312/vestnik.13.227-241.