Oven, J. (2021) „Manjka le en fonem in svet okrog vas je ena sama praznina: Izzivi slušnega razumevanja in transkripcije slušnih besedil“, Vestnik za tuje jezike, 13(1), str. 467–480. doi: 10.4312/vestnik.13.467-480.