Schlamberger Brezar, M. (2021) „Tvornost tujih predpon v samostalniških in pridevniških zloženkah v slovenščini“, Vestnik za tuje jezike, 13(1), str. 67–90. doi: 10.4312/vestnik.13.67-90.