Sokolov, C. (2022) „Izziv ocenjevanja vsebine in koherence“, Vestnik za tuje jezike, 14(1), str. 275–292. doi: 10.4312/vestnik.14.275-292.