Mertelj, D. in Stanič, D. (2013) „Republiško tekmovanje iz italijanščine kot drugega in kot tujega jezika: percepcija uspešnosti med osnovnošolci in dijaki“, Vestnik za tuje jezike, 5(1-2), str. 201–216. doi: 10.4312/vestnik.5.201-216.