Mertelj, D. in Premrl, M. (2013) „Večstavčna skladnja pri pouku italijanščine - učenci med transferom in interferenco“, Vestnik za tuje jezike, 5(1-2), str. 217–238. doi: 10.4312/vestnik.5.217-238.