Aksak, K. in Cubukcu, F. (2022) „Primerjava strategij učenja angleškega besedišča pri dvojezičnih in večjezičnih učencih“, Vestnik za tuje jezike, 14(1), str. 197–223. doi: 10.4312/vestnik.14.197-223.