Aksak, K. and Cubukcu, F. (2022) “Primerjava strategij učenja angleškega besedišča pri dvojezičnih in večjezičnih učencih”, Vestnik za tuje jezike, 14(1), pp. 197–223. doi:10.4312/vestnik.14.197-223.