Martič, M. (2022) „Semantična prozodija v specializiranih besedilih: Primer slovenskih in angleških letnih poročil“, Vestnik za tuje jezike, 14(1), str. 7–26. doi: 10.4312/vestnik.14.7-26.