Vlahović, L. and Gudurić, S. (2022) “Primerjava veznikov QUE in DA na podlagi korelativnih struktur v francoščini in srbščini”, Vestnik za tuje jezike, 14(1), pp. 27–44. doi:10.4312/vestnik.14.27-44.