Ferlež, U. (2022) “Zgodnji pesniški opus Vladimirja Kaučiča – Jeana Vodaina”, Vestnik za tuje jezike, 14(1), pp. 107–128. doi:10.4312/vestnik.14.107-128.