Leskovec, M. (2022) “Prima aktiv: Deutsch für Jugendliche A1.1, A1.2: Kursbuch ”, Vestnik za tuje jezike, 14(1), pp. 373–375. doi:10.4312/vestnik.14.373-375.