Gajšt, N. (2023) “Skladenjski prevodni premiki pri prevajanju določb v mednarodnih sporazumih iz angleščine v slovenščino na primeru enostavčnih povedi”, Vestnik za tuje jezike, 15(1), pp. 117–135. doi:10.4312/vestnik.15.117-135.