Birova, J. (2023) “Analiza povratnih informacij o usposabljanju na področju inovativnih učnih metod in strokovnem izpopolnjevanju učiteljev tujih jezikov na Slovaškem”, Vestnik za tuje jezike, 15(1), pp. 211–221. doi:10.4312/vestnik.15.211-221.