Lazar, J. (2012) “Vpliv povezovanja predmetnega pouka z nemščino na dvigovanje bralne motivacije”, Vestnik za tuje jezike, 4(1-2), pp. 171–188. doi:10.4312/vestnik.4.171-188.