Schlamberger Brezar, M. (2012) “Meta Lah: Bralno razumevanje pri pouku tujega jezika – vloga tipa in avtentičnosti besedila”, Journal for Foreign Languages, 4(1-2), pp. 311–312. doi: 10.4312/vestnik.4.311-312.