Skubic, M. (2014) “Dragocen prispevek k poznavanju kontrastivnosti med romanskim in slovanskim jezikovnim svetom”, Journal for Foreign Languages, 6(1), pp. 253–259. doi: 10.4312/vestnik.6.253-259.