Mertelj, D. (2014) „Magica Italia (livello 1, 2 e 3)“, Vestnik za tuje jezike, 6(1), str. 265–271. doi: 10.4312/vestnik.6.265-271.