Žugelj, N. (2011) „Popravljanje in odpravljanje napak v procesu usvajanja tujega jezika“, Vestnik za tuje jezike, 3(1-2), str. 97–110. doi: 10.4312/vestnik.3.97-110.