Premrl, D. (2011) „Vloga učitelja pri motivaciji učencev za učenje francoščine v Sloveniji“, Vestnik za tuje jezike, 3(1-2), str. 131–149. doi: 10.4312/vestnik.3.131-149.