Perko, G. (2009) “Kakšno je mesto diafazične, diatopične, distratične zvrstnosti v Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike?”, Vestnik za tuje jezike, 1(1-2), pp. 147–158. doi:10.4312/vestnik.1.147-158.