Radetič, A. (2010) “Bralni okus slovencev in njegove posledice”, Vestnik za tuje jezike, 2(1-2), pp. 111–118. doi:10.4312/vestnik.2.111-118.