Karmen Pižorn, K.G. (2010) “Prednosti in pomanjkljivosti vrstniškega ocenjevanja”, Vestnik za tuje jezike, 2(1-2), pp. 193–205. doi:10.4312/vestnik.2.193-205.